Je bekijkt nu Vacature bestuurslid

Vacature bestuurslid

Helaas heeft de huidige voorzitter van Badmintonclub Schoonhoven, Tjeerd Huisman, besloten zich niet herkiesbaar te stellen tijdens de volgende ALV in augustus aanstaande. Daarmee komt deze bestuursfunctie na 3 jaar weer vrij.

“Ik heb in de bestuursperiode onze club mogen zien groeien van grofweg 35 naar
bijna 60 leden, en ben enorm tevreden met dit resultaat dat we met de hele
club behaald hebben! Mijn dank gaat uit naar elke betrokkene, ook degene in
minimale vorm.
Tot slot wil ik nog even delen dat het echt een enorm plezier is om met de bestuursleden van deze club samen te werken en dat ik dit dan ook erg zal gaan missen.”

Heb jij interesse in het invullen van het voorzitterschap of een andere bestuursfunctie of wil je wat extra informatie? Mail dan naar info@badmintonclubschoonhoven.nl.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen wij het traject in gang zetten waarbij je een kijkje kan nemen in ons bestuur. Tijdens de ALV zullen we met alle aanwezige clubleden stemmen over de toetreding van een nieuw bestuurslid.